COMPOHUB

КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА COMPOWIN

1

В рамките на проект CompoWin разработихме иновативна обучителна система и методология за квалификация и преквалификация на кадри в композитната индустрия. Обучителната програма CompoWin предлага методологията, инструментите (в т.ч. Обучителната платформа CompoHub.eu) и необходимите насоки, които биха били необходими на всяка организация (в т.ч. МСП, доставчик на обучение, професионални училища или институции), която планира да внедри и да започне да предлага обучения на кадри в сферата на композитната индустрия.

За оптимални резултати при използването на системата CompoWin e необходимо: 

2

Обучителната програма CompoWIN е насочена към фирми от производствения сектор, които искат да привлекат и обучат нови кадри или да квалифицират допълнително текущите си служители. В допълнение на това, Програмата е подходяща и за индивидуални експерти и хора, които имат интерес по темата за композитните материали и биха искали допълнително да повишат своите познания по темата. 

Прочетете СИСТЕМАТА И НАСОКИТЕ ЗА КАДРИ В КОМПОЗИТНАТА ИНДУСТРИЯ или обучителните материали и съдържание, които са налични на Платформата CompoHUB

3

Доставчиците на обучения, които искат допълнително да които желаят да се специализират в квалификацията на кадри за композитната индустрия, а също и в тяхната мисия по утвърждаването им като доставчици на широкообхватни услуги за фирми от производствената промишленост.

Прочетете НАРЪЧНИКА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ или използвайте обучителните материали и съдържание, които са налични на Платформата CompoHUB

4

Професионалните училища/гимназии, които (като предимно публични институции) работят в рамките на строго регламентирани образователни планове и учебни програми, могат също да се възползват от Обучителната програма CompoWin. Нуждаят се единствено от амбицията и съответния потенциал да обогатят собствената си програма с допълнително учебно съдържание за композитни изделия. Следвайте методологията, кояот сме описали в НАРЪЧНИКА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ В СФЕРАТА НА КОМПОЗИТНИТЕ МАТЕРИАЛИ и да се регистрират в Обучителната програма CompoHub тук.

Ако имате нужда от допълнителна информацяСвържете се с нас, за да ви изпратим повече информация или материали, които са налични на Платформата.

 

Last modified: Friday, 13 January 2023, 9:28 AM