COMPOHUB

REZULTATI

IO1: Okvir kompetenc in veščin

Kompozitna industrija - končno primerjalno poročilo

Namen poročila je zagotoviti bolj izčrpne osnovne informacije o trenutnem stanju razvoja kompozitne industrije v partnerskih državah ter o obstoječih izzivih, s katerimi se ta sektor sooča (tj. pomanjkanje kvalificiranih zaposlenih, omejene raziskave in razvoj, pomanjkanje programov poklicnega izobraževanja, itd.).

Prenos

Katalog priložnosti in ovir za zaposlitev

Katalog, na podlagi povratnih informacij MSP, ponuja pregled najpogostejših ovir pri zaposlovanju oseb v kompozitni industriji. Katalog dodatno opredeljuje možnosti za spremembo usposabljanj ali izobraževalnih procesov, z namenom zmanjšanja in premagovanja ovir za zaposlovanje v kompozitni industriji.

Prenos

Katalog potencialnih tehnologij
Katalog je namenjen predvsem izobraževalnim ustanovam, ki lahko nudijo teoretične in praktične učne vsebine s področja kompozitov. Katalog podpira ponudbo formalnega in neformalnega izobraževanja na trgu in je namenjen tako podjetjem, ki se preusmerjajo v proizvodnjo kompozitov ter podjetjem z dolgoletno tradicijo delovanja v industriji kompozitov.

Prenos

IO2: Program usposabljanja

Vodič za delavce, ki vstopajo v kompozitno industrijo
Vodič ponuja strukturiran pristop za načrtovanje in spremljanje napredka razvoja veščin delavca v kompozitni industriji. Delavec hitreje napreduje, ima bolj strukturirano učenje in lažje spremlja svoj napredek. Sistem je bil razvit in testiran v kompozitni delavnici podjetja AFormX, zasnovan pa je tako, da se ujema z že obstoječimi in posodobljenimi e-tečaji, razvitimi v okviru projekta CompoHub  (www.compohub.eu).

Prenos

IO3: Sistem za izvedbo tečaja o kompozitih

Vodič za organizacijo izobraževanj in tečajev na področju kompozitov

Namen vodiča je omogočiti podjetjem, ponudnikom usposabljanj in poklicnim šolam, da implementirajo CompoWIN sistem v svojo ponudbo izobraževanj z namenom usposobili ali prekvalificirali delavce za potrebe kompozitne industrije. Vodič vključuje seznam virov, potrebnih za izvedbo tečajev, organizacijske smernice, gradiva za osebe, ki izvajajo usposabljanja in teste. Vodič nadalje ponuja metodologijo, orodja in smernice, ki jih vsaka organizacija potrebuje pri implementaciji in izvajanju usposabljanj za kompozitno industrijo. Namen vodiča je ponuditi paket orodij, ki jih vodstvo izobraževalne organizacije ali podjetja potrebuje za začetek izvajanja usposabljanj za proizvodnjo kompozitov. V treh scenarijih, ki jih opredeljuje vodič, je proces opredeljen za tri ciljne skupine (podjetja, ponudniki usposabljanj in poklicne šole).

 

Prenos

CompoWIN diseminacijske vsebine v angleščini – tj. zgibanka, plakat in transparent so tudi na voljo za prenos.

Prenos

Last modified: Wednesday, 18 January 2023, 5:51 PM