COMPOHUB

TULEMUSED

IO1: Kompetentside ja oskuste raamis

Komposiiditööstus- kokkuvõtlik võrdlev aruanne

Aruande eesmärk on anda põhjalikumat taustateavet osalevate riikide komposiiditööstuse praeguse olukorra ja sektori ees seisvate olemasolevate probleemide kohta (st kvalifitseeritud töötajate puudus, piiratud teadus- ja arendustegevus, kutsehariduse ja -koolituse programmide puudumine jne).

LAE ALLA

Tööhõive võimaluste ja takistuste kataloog (COBE)

Kataloog annab väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt saadud tagasiside põhjal ülevaate kõige levinumatest tööhõivet takistavatest teguritest komposiiditööstuses. Lisaks määratletakse kataloogis potentsiaal muuta koolitus- või haridusprotsessi, et minimeerida ja ületada tööhõiveprobleem komposiiditööstuses.

LAE ALLA

Potentsiaalsete tehnoloogiate fookuskataloog (PTFC)

Potentsiaalsete tehnoloogiate fookuskataloog (PTFC) on mõeldud peamiselt haridusasutustele, kellel on võimalus pakkuda teoreetilist ja praktilist õpet komposiiditööstuse valdkonnas. PTFC saab toetada nii formaalse kui ka mitteformaalse hariduse pakkumist turul. PTFC on mõeldud ka ettevõtetele, kes (taas)keskenduvad komposiittootmisele, ja ka ettevõtetele, kellel on juba pikemaajaline kogemus komposiittööstuses tegutsemises.

LAE ALLA

IO2: Koolitusprogramm ja sisu.

Komposiittööstusesse sisenevate töötajate juhendamissüsteem

Juhendamissüsteem pakub struktureeritud lähenemisviisi töötajate oskuste arendamise edusammude kavandamiseks ja jälgimiseks. Seega on protsess kiirem, paremini struktureeritud ja edusamme paremini jälgiv. Süsteemi kavandas ja testis AFormX ning see oli loodud nii, et see toetaks juba varem väljatöötatud ja nüüd ja ajakohastatud e-kursustega, mis on välja töötatud CompoHubi projekti raames (www.compohub.eu).

LAE ALLA

IO3: Juhised komposiidivaldkonn

Samm-sammuline juhend koolituste ja kursuste korraldamiseks komposiidivaldkonnas

Juhendi eesmärk on võimaldada ettevõtetel, koolitajatel ja kutsekoolidel võtta CompoWIN süsteem kasutusele oma organisatsioonis, et oskuslikult õpetada või ümberõpetada töötajaid komposiiditööstuse jaoks. Juhend sisaldab loetelu ressurssidest, mis on vajalikud kursuste, läbiviimiseks, koolitajate ettevalmistusmaterjale ja teste. Samm-sammuline juhend pakub metoodikat, tööriistu ja juhiseid, mis on vajalikud igale organisatsioonile, kes plaanib kiiresti kasutusele võtta ja hakata pakkuma koolitust komposiiditööstusele. Selle eesmärk on olla protsesside ja tööriistade plug-and-play pakett, mida koolitusorganisatsiooni või tööstusüksuse juhtkond vajab komposiittoodete tootjate koolitamise efektiivseks käivitamiseks. Juhendis välja toodud kolmes stsenaariumis kirjeldatakse protsesse lähtudes kolmest sihtrühmast (ettevõtted, koolitajad ja kutseõppeasutused).

 

LAE ALLA

CompoWIN levitamismaterjalid inglise keeles - voldik, plakat ja rullbänner on samuti allalaadimiseks saadaval.

LAE ALLA

Last modified: Monday, 6 March 2023, 9:41 AM