COMPOHUB

PARTNERJI

Projekt CompoWIN vključuje 6 partnerjev iz 5 različnih evropskih držav:

BICC Sandanski - coordinator

BICC lokalnim podjetjem nudi podporo pri razvoju poslovanja, svetovalne storitve in mednarodne stike. Hkrati želi organizacija spodbujati sodelovanje s tujimi partnerji in pritegniti tuje vlagatelje v regijo. Organizacija razširja ciljne informacije, nudi storitve poslovnega svetovanja, organizira različne delavnice in druge dogodke za krepitev zmogljivosti za mala in srednja podjetja, spodbuja poslovno sodelovanje tako čezmejno kot mednarodno s podporo za udeležbo na dogodkih povezovanja in drugih B2B pobudah, itd.

.

AFormX d.o.o.

AFormX d.o.o. je dinamično visokotehnološko letalsko podjetje iz Slovenije. Podjetje vključuje prototipno delavnico, ki primarno izdeluje in sestavlja ultralahka letala in kompozitne dele za vesoljsko industrijo. Razvijamo in gradimo sisteme precizne mehanike in simulatorje letenja v virtualni resničnosti skupaj s spletnimi portali za e-učenje.

Vključujemo veliko lastnih oblikovalskih zmogljivosti in tehničnega znanja. Naši najboljši projekti nastajajo na stičišču znanj interdisciplinarne ekipe, ki se ne boji izzivov.

Poleg izkušenj v vesoljskem sektorju, kjer menimo, da imamo pravi pristop in miselnost, imamo tudi izkušnje in reference v industrijskih aplikacijah v farmacevtski in avtomobilski industriji.

Za svoje delo in poslovne uspehe smo prejeli številna priznanja, med katerimi izstopata najvišje priznanje Slovenije za inovativnost Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) 2017 in zmaga na natečaju za oblikovanje ene najstarejših letalskih organizacij v svetu – Royal Aviation Society – za naš dizajn električnih dirkalnih vozil.

.

Kuressaare Ametikool Regional Training Centre

KURESSAARE AMETIKOOL REGIONAL TRAINING CENTER (KRTC) je regionalni izobraževalni center, ki izvaja začetno in dodatno poklicno usposabljanje in prekvalifikacijo na 12 različnih poklicnih področjih, kot so gradnja male obrti (ladjedelništvo), mizarstvo, turizem & hotelirstvo & gostinstvo, gradbeništvo, popravilo avtomobilov. , vodenje podjetij, socialno delo, informacijska tehnologija, obrt in oblikovanje.

.

SBG

SBG Dresden je zasebna, neprofitna izobraževalna ustanova z več kot 70-letnimi izkušnjami na področju poklicnega usposabljanja in približno 15-letnimi izkušnjami pri uporabi digitalnih medijev (e-učenje/mešano učenje, obogatena resničnost) v praktičnem usposabljanju. 70 redno zaposlenih izvaja ukrepe začetnega in nadaljnjega usposabljanja, za 500 vajencev na leto in 120 "Master" kvalifikacijskih ukrepov na leto, zlasti v sodelovanju s 96 podjetji iz Saxon Educational Training Network za kemijsko industrijo, ki ga vodi SBG. Med njimi so izbrana podjetja, ki sintetizirajo, obdelujejo in krojijo nove materiale, kot so kompozitni materiali.

Medpodjetniški izobraževalni center v svoji osnovni dejavnosti izvaja usposabljanja za industrijska podjetja, tako s področja naravoslovja (kemija, farmacija, biologija, fizika), kot tudi za raziskovalne organizacije (institucije Fraunhofer-, Helmholtz in Max Planck). Usposabljanja so več kot EQF-4 (vajeništvo) in EQF-6 ("Master" raven). SBG je eden največjih izobraževalnih centrov v vzhodni Nemčiji za tako imenovane laboratorijske in procesne poklice v kemični industriji.

Regionalna razvojna agencija Zasavje

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZASAVJE Regionalna razvojna agencija Zasavje/Zasavje Regional Development Agency/RRA Zasavje (ustanovljena leta 2016) kot regionalna razvojna agencija opravlja v javnem interesu naloge spodbujanja regionalnega razvoja in splošne razvojne naloge na regionalni ravni, pri čemer cilj zmanjševanja razvojnega zaostanka regije glede na slovensko in evropsko povprečje ter zmanjševanje razlik v razvitosti znotraj regije, in sicer naslednje naloge:

 • priprava, koordinacija, spremljanje in vrednotenje regionalnih razvojnih programov in regionalnih projektov v regiji;
 • izvajanje regionalnih projektov in sodelovanje pri izvedbi razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru regionalnih projektov;

 • zagotavljanje sodelovanja in podpore svetu RRA Zasavje, svetu regije, regionalni razvojni mreži in regionalnim razvojnim partnerstvom; 

 • informiranje, splošno svetovanje, zbiranje projektnih idej in usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju projektov, prijavi na razpise in pri izvajanju regijskih projektov; 

 • prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja; 

 • pomoč pri izvajanju regionalnih finančnih shem; 

 • usklajevanje in izvajanje drugih nalog javnega pomena na področju regionalne politike po predhodnem soglasju organa, pristojnega za regionalni razvoj (Svet regije/Svet za regionalni razvoj);

RRA Zasavje tako uresničuje širše razvojne naloge v regiji, ki vključujejo ne le doseganje ciljev in prioritet Regionalnega razvojnega programa, temveč tudi druge ukrepe in instrumente, ki so potrebni in bistveni za razvoj regije. RRA Zasavje skupaj z regionalnimi strukturami vzpostavlja pogoje in izdeluje ključne regionalne dokumente in s tem podlago za nadaljnji razvoj regije v sedanji in prihodnji finančni perspektivi;

RRA Zasavje skrbi tudi za izvajanje Regijske jamstvene sheme Zasavje, Regijske štipendijske sheme 2016-2022. in instrumenti, ki so del Akcije 1 Programa za problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje 2013-2020. Vsakodnevno izvajanje, promocija in širitev možnosti Programa, da bi zaposlenim na RRA Zasavje pridobili vse potrebne kompetence in znanja, potrebna za uspešno izvedbo projekta, širitev in izkoriščanje rezultatov.

Poleg spodbujanja regionalnega razvoja sodelavci agencije prenašajo dobre prakse iz drugih evropskih regij v Zasavje in Slovenijo nasploh. Skrbimo za povezovanje med regionalnimi ključnimi deležniki ter nudimo pomoč in potrebne informacije regionalnim podjetjem, civilni družbi in drugim organizacijam z različnih področij.

Povezani smo tudi z vsemi drugimi slovenskimi regionalnimi razvojnimi agencijami ter s številnimi razvojnimi institucijami iz držav jugovzhodne Evrope in drugih delov Evrope. Zaradi naše geografske lege in dobrih odnosov s številnimi državami bi lahko imeli pomembno vlogo mostu, ki povezuje sedanje in bodoče članice EU.

3D Grupa, klaster 3D tehnologija

3D SKUPINA, 3D TEHNOLOŠKI GROZD Grozd 3D Group je bil formalno ustanovljen leta 2011 in trenutno šteje 18 članov (16 malih in srednje velikih podjetij, od tega 3 start-up podjetja in 1 raziskovalna organizacija ter 1 ekosistemski partner). Glavno poslanstvo grozda je povečati konkurenčnost lokalnih in regionalnih industrij s spodbujanjem uporabe konkurenčnih 3D tehnologij v njihovih poslovnih procesih z izvajanjem in podporo naslednjih dejavnosti:

 • Zagotavljanje dostopa do 3D tehnologije in omogočanje podjetjem, da preizkusijo tehnologijo na svojih težavah
 • Zagotavljanje kakovostnih in strukturiranih 3D informacij o industriji regionalnim podjetjem in institucijam
 • Zagotoviti vrhunsko implementacijo 3D tehnologij v poslovne procese regionalne industrije
 • Povezovanje regionalne industrije z mednarodnimi partnerji.
Last modified: Tuesday, 27 September 2022, 2:05 PM