COMPOHUB

REZULTATI PROJEKTA

1. Ogrodje kompetenc in spretnosti

Rezultat 1 je povezovalni člen med raziskovalnimi aktivnostmi, ki se izvajajo v fazi priprave projekta, in delom, ki se JE izvajalo v glavni fazi projekta, tj. preostalimi intelektualnimi rezultati. O1 GRADI na končnih rezultatih projekta CompoHUB. Cilj je celovit okvir kompetenc in spretnosti za industrijo kompozitov.

V okviru O1 bodo projektni partnerji izvedli celovito analizo razvoja industrije kompozitov v partnerskih državah, predvsem v Bolgariji in na Hrvaškem, kjer tovrstne analize še niso bile izvedene. Kot del obsežne terenske raziskave bodo partnerji identificirali in načrtovali ključne veščine, potrebne v podjetjih v industriji kompozitov v partnerskih državah, ki bodo služile kot osnova za nadaljnji razvoj O2 in O3. Drugi del O1 bo ponudil celovitejši pogled na industrijo kompozitov. Rezultat bo razvoj Kataloga priložnosti in ovir za zaposlovanje ter kataloga Perspective technology focus.

2.Program in vsebina usposabljanja - Izdelovalec kompozitov - moj prihodnji poklic (Panožni paket)

Rezultat 2 (tj. industrijski paket), ki ga usklajuje AFormX, bo namenjen razvoju celovitega programa usposabljanja in vsebine, prilagojene posebnim potrebam in zahtevam kompozitne industrije. V ta namen bo integriral okvir, razvit v O1, in nadgradil obstoječe materiale, izdelane v projektu CompoHUB. Obstoječa izobraževalna vsebina CompoHUB bo skupaj z novo razvitimi izobraževalnimi moduli tvorila celovito ponudbo usposabljanja, ki bo zapakirana in razširjena v partnerskih državah kot program usposabljanja "Proizvajalec kompozitov - moj prihodnji poklic". Po postopku vrednotenja in validacije s strani industrije (AFormX in 3dgrupa) in partnerjev projekta VET (tj. SBG in KAK) prek njihovih strokovnjakov za usposabljanje bodo program usposabljanja v Bolgariji in na Hrvaškem pilotirali usposobljeni moderatorji, ki jih bo dodelil ustrezni projekt. partnerji (BICC in 3dgrupa).

Vzporedno s pilotnim postopkom bo posodobljen in lokaliziran program usposabljanja integriran v popolnoma posodobljeno platformo za e-učenje CompoHUB in spletni repozitorij, da bi dodatno obogatili in ponovno obiskali ta spletni vir. Predstavljene bodo tudi dodatne posodobitve platforme, ki temeljijo na prejetih povratnih informacijah uporabnikov.

3. Sistem za hitro sprejemanje tečaja za kompozitno industrijo s strani izobraževalnih in komercialnih organizacij (VET paket)

Rezultat 3 (tj. paket poklicnega izobraževanja in usposabljanja), ki ga usklajujeta KAK in SBG, bo razvil program usposabljanja, ki bo pakiran in razširjen kot "Sistem za hitro sprejemanje tečaja za kompozitno industrijo s strani izobraževalnih in komercialnih organizacij". Tečaj bo temeljil v celoti na programu Usposabljanje, izdelanem v okviru O2. Vendar pa bo razvit za reševanje težav ponudnikov usposabljanja. Na podlagi podrobnega Navodila po korakih za organizacijo usposabljanja za kompozitno industrijo, ki povzema ugotovitve O1 in O2, skupaj s seznamom virov, potrebnih za izvedbo tečajev, bodo projektni partnerji, pod vodstvom KAK-a, pripravili organizacijske smernice, gradiva za pripravo trenerjev in testi. Priročnik bo vključeval in ponujal predhodni kontrolni seznam, ki bo zagotavljal podroben opis in smernice o osnovnih materialnih pogojih, ki jih mora izpolniti organizacija, preden se loti sestavljenega tečaja usposabljanja. Služil bo kot primarna referenca za prvotno odločitev ustreznega vodje/strokovnjaka za usposabljanje izobraževalne organizacije ali ponudnika poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ali bo sprejel usposabljanje ali ne. Po razvoju in predhodnem vrednotenju programa usposabljanja bo pilotno izveden na seji Train-the-trainers (C1), ki bo organizirana v Sloveniji in jo bodo skupaj izvajali KAK, SBG in AFormX. Usposobljeni strokovnjaki bodo nato v organiziranih pilotnih projektih v Bolgariji in na Hrvaškem pilotirali program usposabljanja "Composite fabricator - my future vocation" (O2).

4. Prenos in razširitev izobraževalnega in poklicnega standarda: Izdelovalec plastičnih kompozitnih materialov

Rezultat 4 bo namenjen nadaljnji razširitvi in ​​prenosu poklicnega standarda "Proizvajalec kompozitnih izdelkov" v sisteme poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Bolgariji in na Hrvaškem. Pod koordinacijo in aktivno podporo RRA bosta BICC in 3dgrupa sprožila postopek za potrditev in uvedbo poklicnega standarda v svojih nacionalnih izobraževalnih sistemih. Razvili bodo ustrezne kompetenčne profile v skladu z EQF-4 (vajenci) in EQF-6 (trenerji/Meister-Level) ter DigComp 2.0 - Framework. Ta proces bo potekal ob aktivni podpori pridruženih partnerjev, ki so izrazili pripravljenost sodelovati v procesu. Do konca projekta bodo tri države EU izvajale (ali so v procesu) implementacije istega poklicnega standarda (O4) (tj. Slovenija, Hrvaška in Bolgarija).

Last modified: Tuesday, 27 September 2022, 1:58 PM