COMPOHUB

INTELEKTUALNI REZULTATI

1. Okvir kompetencija i vještina

Rezultat (Output) 1 je poveznica između istraživačkih aktivnosti koje se izvode u fazi pripreme projekta i rada koji će se provesti u fazi glavnog projekta, odnosno preostalih intelektualnih rezultata. O1 se također oslanja na konačne rezultate projekta CompoHUB i proizvodi sveobuhvatan okvir kompetencija i vještina za industriju kompozita.

U sklopu O1 projektni partneri proveli su opsežnu analizu razvoja kompozitne industrije u partnerskim zemljama, posebice Bugarskoj i Hrvatskoj, gdje takva analiza dosad nije provedena. Kao dio opsežnog terenskog istraživanja, partneri su identificirali i mapirali ključne vještine potrebne u tvrtkama u industriji kompozita u partnerskim zemljama, koje su poslužile kao osnova za kasniji razvoj O2 i O3. Drugi dio O1 pruža opsežniji pogled na industriju kompozita. To je rezultiralo razvojem Kataloga mogućnosti i prepreka za zapošljavanje i Kataloga Perspektivnih tehnoloških fokusa.

2.Program i sadržaj obuke - Proizvođač kompozita - moj budući poziv (Industrijski paket)

Rezultat 2 (tj. industrijski paket) kojim je koordinirao AFormX imao je za cilj razviti sveobuhvatan program obuke i sadržaje, prilagođene specifičnim potrebama i zahtjevima kompozitne industrije. U tu svrhu je integriran okvir razvijen u O1 te se nadogradio na postojeće materijale proizvedene u projektu CompoHUB. Postojeći CompoHUB sadržaj obuke, zajedno s novorazvijenim modulima obuke, sada čini sveobuhvatnu ponudu obuke, upakiranu i distribuiranu u partnerskim zemljama kao program obuke "Proizvođač kompozita - moj budući poziv". Nakon procesa evaluacije i validacije od strane industrije (AFormX i 3dgrupa) i VET projektnih partnera (tj. SBG i KAK), preko njihovih stručnjaka za obuku, obučeni moderatori pilotirali su program obuke u Bugarskoj i Hrvatskoj.

Paralelno s pilot procesom, ažurirani i lokalizirani Program obuke integriran je u potpuno ažuriranu CompoHUB platformu za e-učenje i online repozitorij, kako bi se dodatno obogatio i ponovno podsjetio  na ovaj internetski resurs. Uvedena su i dodatna ažuriranja na Platformi, temeljena na povratnim informacijama korisnika.

3. Sustav za brzo usvajanje tečaja za industriju kompozita od strane obrazovnih i komercijalnih organizacija (VET paket)

Rezultat 3 (tj. VET paket) kojim koordiniraju KAK i SBG je razvio program obuke koji je pakiran i distribuiran kao "Sustav za brzo usvajanje tečaja za industriju kompozita od strane obrazovnih i komercijalnih organizacija". Tečaj se u potpunosti temelji na Program obuke, izrađen u okviru O2. Međutim, razvijen je za rješavanje problema pružatelja obuke. Na temelju detaljnog Vodiča korak po korak za organiziranje obuke za industriju kompozita, sažimajući nalaze O1 i O2, zajedno s popisom resursa potrebnih za održavanje tečajeva, projektni partneri, predvođeni KAK-om, izradili su organizacijske smjernice, materijale za pripremu trenera i testove. Vodič uključuje i nudi preliminarni kontrolni popis, pružanje detaljnog opisa i smjernica o osnovnim materijalnim uvjetima koje organizacija treba ispuniti prije pokušaja složenog tečaja obuke. Služi kao primarna referenca za početnu odluku relevantnog upravitelja/stručnjaka za osposobljavanje obrazovne organizacije ili pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja hoće li pokrenuti osposobljavanje za kompozitnog radnika ili ne. Nakon razvoja i preliminarne evaluacije Programa osposobljavanja, program je pilotiran tijekom radionice osposobljavanja trenera (C1) koja je organizirana u Sloveniji i koju su zajednički proveli KAK, SBG i AFormX. Obučeni stručnjaci pilotirali su program obuke "Proizvođač kompozita - moj budući poziv" (O2) u organiziranim pilotima u Bugarskoj i Hrvatskoj.

4. Prijenos i proširenje standarda osposobljavanja i strukovnog obrazovanja: Proizvođač plastičnih kompozitnih materijala

Rezultat 4 nastoji dalje proširiti i prenijeti strukovni standard "Proizvođač kompozitnih proizvoda" u sustave Bugarske i Hrvatske. Uz koordinaciju i uz aktivnu potporu RRA, BICC i 3D Grupa pokrenuli su postupak za odobravanje i uvođenje strukovnog standarda u svoje nacionalne obrazovne sustave. Razvili su relevantne profile kompetencija u skladu s EQF-4 (pripravnici) i EQF-6 (treneri/Master-Level) i DigComp 2.0 - Framework. Ovaj proces je proveden uz aktivnu podršku pridruženih partnera koji su izrazili spremnost da doprinesu procesu. Do kraja projekta, tri zemlje EU-a implementirale su (ili su u procesu) implementacije istog strukovnog standarda (O4) (tj. Slovenija, Hrvatska i Bugarska).

Last modified: Tuesday, 27 September 2022, 1:40 PM