COMPOHUB

ПАРТНЬОРИ

Проект CompoWin се изпълнява от 6 организации от 5 различни Европейски държави.

BICC Sandanski  - coordinator

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански (БИКЦ – Сандански) предоставя на местните компании подкрепа за бизнес развитие, консултантски услуги и международни контакти. Освен това, организацията има за цел да насърчава сътрудничеството с чуждестранни партньори и да привлича чуждестранни инвеститори в региона на Югозападна България. БИКЦ - Сандански разпространява информация в подкрепа на бизнеса в региона, бизнес консултантски услуги, организира различни семинари и други събития за изграждане на капацитет за МСП, насърчава бизнес сътрудничеството както на трансгранично, така и на международно ниво, като предоставя подкрепа за участие в събития за намиране на партньори и други B2B инициативи и др.

.

AFormX d.o.o.

AFormX d.o.o. е високотехнологична компания от Словения, която произвежда и сглобява ултралеки самолети и композитни части за авиационната индустрия. Компанията разработва и изграждаме системи за прецизна механика и летателни симулатори за виртуална реалност, а също и иновативни програми за електронно обучение. Освен опит в авиационния сектор, продуктите на AFormX намират приложение в редица сектори, като фармацевтичната и автомобилната индустрия. Фирмата е носител на редица награди и грамоти, сред които е най-високата награда в Словения за иновации от Търговската камара на Словения (CCIS) през 2017 г. и победа в конкурс за дизайн на един от най-старите авиационни организация в света - Кралското аеронавигационно дружество - за дизайн на електрически самолет.

.

Kuressaare Ametikool Regional Training Centre

Регионалното училище и център за професионално образование и обучение  Kuressaare Ametikool (от английски: Kuressaare Regional Training Center) е образователен институт, който предоставя начално и допълнително професионално обучение и преквалификация в широка област от специалности както за млади хора, така и за възрастни. Институцията предлага първоначално и допълнително професионално обучение, а също и преквалификация в 12 различни професионални области и професии, като изработка на морски съдове (малки лодки), дърводелство, туризъм и хотелиерство, строителство, ремонт на автомобили, бизнес управление, социална работа, информационни технологии, занаяти и дизайн.

.

SBG

SBG Дрезден е частна образователна институция с нестопанска цел с повече от 70 години опит в областта на професионалното обучение и около 15 години в използването на ИКТ технологии (е-обучение/смесено обучение, разширена реалност) в сферата на практическото обучение. Организацията разполага с над 70 служители, работещи на пълен работен ден, които обучават над 500 студенти годишно в сътрудничество с 96 компании от Саксонската образователна мрежа за обучение за химическата индустрия. Междуфирменият център за обучение извършва, в основната си дейност, обучения за индустриални компании в областта на природните науки (химия, фармация, биология, физика), както и за изследователски организации (институции Фраунхофер, Хелмхолц и Макс Планк). Обученията са до ЕКР-4 и ЕКР-6.

.

Regionalna razvojna agencija Zasavje

Регионалната агенция за икономическо развитие – Засавие (РАИ – Засавие) е създадена през 2016 година с цел насърчаване на икономическото развитие на Словенския регион Засавие. РАИ – Засавие изпълнява разнообразни дейности за развитие на региона, които следват приоритетите на Програмата за регионално развитие. Организацията подържа връзки с останалите словенски агенции за регионално развитие, а също и с множество организации за развитие от страните от Югоизточна Европа и други части на Европа.

3D Grupa, klaster 3D tehnologija

3D GRUPA е клъстер създаден през 2011 година, в който членуват 18 организации – МСП, научноизследователски организации, бизнес подпомагащи организации и т.н.  Основната мисия на Клъстера е да повиши конкурентоспособността на местната индустрия чрез насърчаване на използването на съвременни 3D технологии в дейностите на местния бизнес.

Last modified: Tuesday, 27 September 2022, 1:25 PM