COMPOHUB

OPIS PROJEKTA

BASICS

IME PROJEKTA: Več spretnih rok za visokotehnološko proizvodnjo (More Skilled Hands for Hi-tech Production)

KRATKO IME: CompoWIN

ZAČETEK PROJEKTA: 1. 11. 2020

KONEC PROJEKTA: 31. 10. 2022

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mesecev

PROGRAM: Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/) / KA2 Strateška partnerstva v poklicnem in strokovnem izobraževanju (http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm)

CHALLENGE

Za industrijo kompozitov je značilna visoka dodana vrednost. Večinoma zaposluje delavce, ki opravljajo natančno in kakovostno ročno delo. To je ena redkih industrij, ki še vedno ceni ročno delo in izdeluje letala, čolne, športno opremo, lopatice vetrnih turbin in celo kopalne kadi iz kompozitnih materialov.

Kljub dejstvu, da industrija kompozitov zaposluje več sto tisoč delavcev po vsej Evropi in vsak dan zasluži približno 70 milijonov EUR, je ušla izpod radarja izobraževalnega sistema. To je posledica dejstva, da so bile desetletja proizvodne tehnike skrbno varovane skrivnosti. Posledično obstaja popolna nepovezanost med industrijo in izobraževanjem.

Projektni partnerji so v sodelovanju z industrijskimi partnerji izdelali celovit, uporaben in privlačen sistem usposabljanja za bodoče izdelovalce kompozitov. Partnerji projekta CompoWIN so skupaj razvili učne načrte, gradiva za pripravo učiteljev in vaje za samoocenjevanje. Tako lahko skupaj s kombinacijo obstoječih e-tečajev compohub.eu učitelji/voditelji usposabljanja splošnih tehničnih znanj poklicnega izobraževanja in usposabljanja hitro preidejo na poučevanje osnovnih kompozitnih tehnik.

Sistem usposabljanja predstavlja enega od pomembnih rezultatov projekta. Drugi enako pomemben rezultat je zmožnost zelo hitre uvedbe tega sistema usposabljanja v organizacije brez predhodnih izkušenj s kompoziti. Takšna organizacija potrebuje seznam osnovnih materialnih pogojev, preden se loti tečaja usposabljanja. Ta seznam služi kot osnovna referenca za odločitev vodstva organizacije, ali naj izvaja usposabljanje ali ne. Poleg tega potrebuje stroškovno učinkovite komplete materialov za izvajanje tečajev.

Z izjemo Slovenije, nobena EU država ne pozna (uporablja) Nacionalnega poklicnega standarda na področju izdelave kompozitov. Tako je bil eden od rezultatov projekta tudi lokalizacija slovenskega ekosistema v Bolgariji in na Hrvaškem. V obeh državah sta projektna partnerja predložila poklicni standard za proizvajalce kompozitov svojim nacionalnim izobraževalnim sistemom. Če bodo tri države znotraj EU sprejele skoraj enak poklicni standard, bo to spodbudilo širjenje tega standarda v druge države EU.

CompoWIN združuje udeležence naslednjih ciljnih skupin:

  1. MSP v industriji kompozitov (tj. podjetja, ki uporabljajo kompozitne materiale za proizvodnjo kompozitnih delov za različne industrije (npr. vesoljska, avtomobilska, pomorska itd.), ki jim ponujajo usposabljanje za izboljšanje njihovih sposobnosti in znanja v skladu z najnovejši razvoj v industriji.
  2. MSP, ki delujejo v regionalni lesni, tekstilni, kovinski in drugi tradicionalni proizvodni industriji (tj. proizvodnja pohištva, stavbnega pohištva itd.) – ponujajo jim priložnost, da se prekvalificirajo in diverzificirajo svoje dejavnosti.
  3. Organizacije/institucije za usposabljanje in ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja - CompoWIN jim nudi obsežen tečaj usposabljanja za kompozitno industrijo, zasnovan za ponudnike izobraževanja in poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
  4. Izobraževalne ustanove na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja: CompoWIN jim omogoča, da takoj začnejo usposabljati bodoče Izdelkovalce/Izdelovalke kompozitnih plastičnih izdelkov z uporabo preverjenega sistema za hitro sprejemanje tečaja za industrijo kompozitov.

CompoWIN je samozadostni projekt. Industrija bo organsko rasla in prilagajala vsebine in material svojim potrebam ter tako zagotavljala trajnost rezultatov v obdobju po zaključku projekta. Na CompoHUB.eu bo vedno na razpolago hiter, ekonomičen in ciljno usmerjen tečaj. Poleg tega je projekt opredelil in razvil nov/nadgrajen poklicni standard in katalog »Izdelovalca/Izdelovalke plastičnih kompozitnih izdelkov« (ki bo vplival tudi na prihodnji razvoj nacionalnih poklicnih kvalifikacij). To je zagotovilo, da bodo spretnosti in kvalifikacije lažje priznane znotraj in zunaj državnih meja ter na trgu dela.

INNOVATION

CompoWIN poganjajo trije ključni inovacijski pristopi:

  1. oblikovanje uspešnega celostnega modela zaposlovanja z vložki popolnoma različnih deležnikov;
  2. narediti rezultate projekta trajnostne z uvedbo futurističnega modela organskega razvoja didaktičnih vsebin pri vseh deležnikih po zaključku projekta;
  3. obravnavanje pomanjkanja nacionalnega poklicnega standarda za sestavljene delavce v Evropi. Obravnava in izkorišča ga z implementacijo istega standarda v vseh državah;

Projekt predstavlja trajno in k rezultatom usmerjeno strateško partnerstvo na evropski ravni, ki se bo ohranilo in okrepilo tudi po koncu financiranja EU. Za Bolgarijo je to vizionarski projekt, saj v času gospodarskih pretresov že gleda na priprave na naslednji industrijski cikel. Bolgariji koristi olajšanje vstopa novega visokotehnološkega industrijskega sektorja, podprtega z izobraževanjem. EU ima koristi od konsolidacije pomembnega industrijskega sektorja, zaradi česar bo trg bolj odporen na konkurenčne pritiske Azije.

Last modified: Tuesday, 27 September 2022, 12:43 PM