COMPOHUB

CILJI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je ohranitev in povečanje konkurenčnosti ročnega dela v EU.

To dosežemo tako, da podpiramo industrijo z usposabljanjem v državah, kjer je proizvodnja kompozitov že dobro razvita (Slovenija, Estonija, Nemčija) in uvajamo dobre prakse v državah, kjer (še) ni (Bolgarija in Hrvaška), s čimer postavljamo temelje za prihodnjo širitev. Zato bo CompoWIN projekt vključeval in obravnaval potrebe naslednjih ciljnih skupin:

  1. MSP v industriji kompozitov (tj. podjetja, ki uporabljajo kompozitne materiale za proizvodnjo kompozitnih delov za različne industrije (npr. vesoljska, avtomobilska, pomorska itd.);
  2. MSP, ki delujejo v regionalni lesni, tekstilni, kovinski in drugi tradicionalni proizvodni industriji (tj. proizvodnja pohištva, mizarstvo itd.);
  3. Organizacije/institucije za usposabljanje in ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
  4. Izobraževalne ustanove na področju poklicnega izobraževanja.

Projekt je namenjen tudi študentom, tistim, ki menjajo kariero, posameznikom, ki iščejo boljše priložnosti za napredek kot visokotehnološko usposobljena delovna sila, pridobivajo nova znanja in krepijo svoje ključne kompetence. Na individualni ravni CompoWIN podpira cilj življenjskega učnega procesa za tiste, katerih glavni interesi in sposobnosti so na področju ročnega dela in tradicionalnih veščin.

Last modified: Tuesday, 27 September 2022, 11:46 AM