COMPOHUB

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Основната цел, която си поставя проекта е да допринесе за повишаване качеството и уменията на човешките ресурси в производствената промишленост.

Инициативата се изпълнява в партньорство с шест организации от пет Eвропейски държави – България, Естония, Германия, Словения и Хърватия. Проектът се финансира от програма Еразъм + на Европейския съюз и има за цел да разработи цялостна програма за обучение, базирана на опита на страни, в които композитното производство вече е добре развито като Словения, Естония и Германия, за да представи и приложи тези резултати в България и Хърватия, в които композитната индустрия е слабо развита и проучена. В тази връзка, основните бенефициенти от изпълнението на проекта са:

  1. Малки и средни предприятия (МСП) от композитната индустрия (т.е. компании, които произвеждат изделия от композитни материали за различни индустрии (напр. аерокосмическа, автомобилна, морска и т.н).
  2. МСП, развиващи своята дейност в силни отрасли от местната икономика, в т.ч. регионалната дърводобивна, текстилна, металообработваща промишленост, а също и в други традиционни производствени сфери (напр. производство на мебели, дограма и др.).
  3. Обучителни организации/институции от сферата на професионалното образование и обучение (ПОО).
  4. Образователни институции в областта на ПОО.

Проектът е насочен и към студенти и хора, които биха искали да се преквалифицират, търсейки по-добри възможности за реализация и професионално развитие във високотехнологични индустрии и производства, изискващи квалифицирана работна ръка. На всички тях проекта ще предложи обучителен процес, които се базира на основни качества и познания за работа в областта на ръчния труд и традиционните умения.

Viimati muudetud: teisipäev, 27. september 2022, 11.48