COMPOHUB

PROJEKTI EESMÄRGID

Projekti põhieesmärk on aidata säilitada ja tõsta EL-i füüsilise töö konkurentsivõimet.

Seda tehakse, toetades tööstust koolitustega riikides, kus komposiittootmine on juba hästi arenenud (Sloveenia, Eesti, Saksamaa) ja tutvustades neid tulemusi riikides, kus seda ei ole (Bulgaaria ja Horvaatia), pannes aluse edasisele laienemisele. Seetõttu peab projekt kaasama ja vastama järgmiste sihtrühmade vajadustele:

  1. komposiittööstuse VKEd (st ettevõtted, mis kasutavad komposiitmaterjale komposiitdetailide tootmiseks erinevatele tööstusharudele (nt lennundus, autotööstus, merendus jne).
  2. VKEd, mis töötavad piirkondlikes puidu-, tekstiili-, metalli- ja muudes traditsioonilistes tootmisharudes (st mööblitootmine, tisleritööstus jne).
  3. Koolitusorganisatsioonid/asutused ja kutsehariduse ja -koolituse pakkujad.
  4. Kutseõppe valdkonna õppeasutused.

Projekt on suunatud ka üliõpilastele, karjäärimuutjatele, üksikisikutele, kes otsivad paremaid võimalusi kõrgtehnoloogilise oskustööjõuna edu saavutamiseks, uute oskuste omandamiseks ja võtmepädevuste tugevdamiseks. Individuaalsel tasandil toetab CompoWIN elukestva õppe protsessi eesmärki neil, kelle põhihuvid ja võimalused on käsitsitöö ja traditsiooniliste oskuste valdkonnas.

Last modified: Tuesday, 27 September 2022, 11:41 AM